Medlemsstop i KB

Vi er mange og kan p.t. ikke være flere – derfor optages der nu ikke yderligere medlemmer i KB's tennis- og cricketafdeling.

Den fortsatte medlemstilgang har bevirket, at presset på vores tennisbaner er vokset og vokset.

Selvom vi har udvidet åbningstiden både morgen og aften, er det fortsat vanskeligt at finde en ledig tennistime.

Derfor beslutningen om ikke at blive flere – venteliste er oprettet.

Alle anmodes om, ledere, trænere og aktive, at frigive tennisbanetimer i bookingoversigten i givet fald fremmøde ikke er mulig – så hurtigt som muligt. TAK.

Fodboldafdelingen har få ledige pladser i de yngre årgange – som ungsenior, senior og veteran er mulighederne for at sparke til en bold fortsat åbne!