Præsidiet i Sankt Marcus Ridderordenen har knoklet hårdt med at arrangere årsfesten. Foto: Christian Fisker

Præsidiet i Sankt Marcus Ridderordenen har knoklet hårdt med at arrangere årsfesten. Foto: Christian Fisker

Marcus-festen rykkes frem

Får vi en Marcus-fest i år eller ej? Indtil videre er svaret ja.

Det har ikke været let at planlægge den traditionsrige årsfest for det hårdtarbejdende præsidium på grund af den verdensomfattende coronapandemi. Konstant er der kommet nye restriktioner – det man i sportssproget vel kalder benspænd – og konstant har præsidiet måttet hoppe højt i deres festklædte udstyr for at undgå de benhårde tacklinger.

I august udsendte præsidiet en forespørgsel om holdningen til COVID-19 hos de godt 400 personer, som har ret til deltagelse i festen, og her har mere end 160 personer svaret, at de gerne ville komme til festen. 

Nu er det lykkes at sammensætte såvel en fornem invitation som en udførlig information, der vil fortælle mændene med mindst uafbrudt 25 års medlemskab af KB, hvordan de skal forholde sig, hvis de ønsker at deltage i årsfesten, som finder sted torsdag 29. oktober.

Informationen indeholder en hel masse oplysninger om opførsel, afstand, håndsprit og mundbind, men det væsentlige er, at festen, som landet ligger nu, skal slutte senest klokken 22.

Derfor begynder årsfesten klokken 17 i stedet for normalt klokken 18. På den måde kan hele arrangementet med de mange ridderkåringer og en spændende festtaler afvikles i god ro og orden og afsluttes klokken 21.30.

Hele herligheden med invitation og information bliver udsendt til medlemmerne på fredag – enten pr. mail eller med post.

Der er deadline for deltagelse mandag 12. oktober, og præsidiet forbeholder sig ret til at aflyse arrangementet, hvis deltagerantallet på den nævnte dato ikke er højere end 100. Så tjek efter fredag hurtigst muligt din mailboks eller postkasse.

Yderligere information kan fås ved henvendelse enten til ordenskansler Claus Windfeld (40 21 85 47) eller til ordenssekretær Karl Aage Dalgaard (23 66 09 55).   

 

Sidste års festtaler var tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Foto: Christian Fisker

Sidste års festtaler var tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Foto: Christian Fisker