Legat til udlandsophold støtter sportsudøvere og studerende

VisitFootballs Sportslegat uddeles årligt til sportsudøvere og studerende, som gerne vil dygtiggøre sig inden for en bestemt sportsgren på et kortere eller længere udlandsophold.

Om VisitFootballs Sportslegat:

VisitFootball ønsker at støtte danske sportsudøvere, som rejser til udlandet for at dygtiggøre sig. Formålet er at yde støtte til at fremme Danmarks position inden for elitesport.

VisitFootballs Sportslegat uddeles som støtte til rejser til udlandet, hvor studerende eller sportsudøvere har det primære formål at dygtiggøre sig inden for en bestemt sportgren. Herunder ydes der også støtte til studerende på studierejser/udveksling i forbindelse med et studie, hvor sport udgør en væsentlig del af opholdet. Opholdet skal have et væsentligt element af træning og dygtiggørelse, og der ydes ikke støtte til udlandsophold, som udelukkende har et konkurrencemæssigt formål.

Støtten ydes til enkeltpersoner og ikke til foreninger/skoler/klubber eller lignende.

Se mere her, hvor du også ansøger