KBs ordinære generalforsamling den 31. marts 2020 er aflyst

KBs ordinære generalforsamling - senest indkaldt til afholdelse tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19:00 - er på baggrund af den forlængede periode for Covid-19 forholdsreglerne som fastsat af regering og sundhedsmyndighederne AFLYST!

Med uvished om hvornår forholdsreglerne bortfalder, kan der på det foreliggende grundlag ikke meldes en ny dato ud.

Når forholdene gør det muligt, vil ny indkaldelse til generalforsamling ske i henhold til KBs love med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside samt ved opslag på klubbens anlæg.

Med venlig hilsen 

Niels-Chr. Holmstrøm
Formand