KB's årlige generalforsamling

KB's årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00 i Pejsesalen på Peter Bangs Vej Anlægget.

Den specificerede dagsorden og årsrapporten vil jf. KBs Love henligge på klubbens kontor til medlemmernes eftersyn mindst 3 dage før generalforsamling.

Den specificerede dagsorden og årsrapporten vil ligeledes være at finde på klubbens hjemmeside mindst 3 dage før generalforsamlingen.

På vegne af KB's bestyrelse

Niels-Christian Holmstrøm
Formand