KB's årlige generalforsamling

Torsdag 26. marts 2020 kl. 19.00 i Pejsesalen på Peter Bangs Vej anlægget

Den specificerede dagsorden og årsrapporten vil jf. KB's Love henligge på klubbens kontor til medlemmernes eftersyn mindst 3 dage før generalforsamlingen.

Den specificerede dagsorden og årsrapporten vil ligeledes være at finde på klubbens hjemmeside mindst 3 dage før generalforsamlingen.

På vegne af KB's bestyrelse
Niels-Christian Holmstrøm
Formand