KBs årlige generalforsamling

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 19:00 

Den specificerede dagsorden og årsrapporten vil jf. KBs love henligge på klubbens kontor til medlemmernes eftersyn mindst 3 dage før generalforsamlingen.

Den specificerede dagsorden og årsrapporten vil ligeledes være at finde på klubbens hjemmeside mindst 3 dage før generalforsamlingen.

Specificerede dagsorden
Indkomne forslag
Årsregnskab 2019

På vegne af KB's bestyrelse
Niels-Christian Holmstrøm
Formand