INVITATION TIL AFSKEDSRECEPTION FOR NIELS-CHRISTIAN HOLMSTRØM

Efter mere end 50 års virke på en lang række fremtrædende poster i dansk idræt, herunder ikke mindst som bestyrelsesmedlem i KB i 31 år, heraf de seneste 28 år i formandsskabet, har KBs formand besluttet ikke at genopstille på generalforsamlingen. 

KB ønsker at sige farvel og mange tak til Niels-Christian for den mangeårige indsats med fokus på børn og unge, elite og bredde, herunder ikke mindst udvikling af KB og dansk idræt.

Det vil glæde KB at se dig

I PEJSESALEN PÅ KBs ANLÆG PETER BANGS VEJ 147, FREDERIKSBERG

FREDAG DEN 28. AUGUST 2020 KL. 15 - 17:30