Vore intim-koncerter i Pejsesalen, senest med Sko&Torp i begyndelsen af september, har mødt stor opbakning og dejlige positive tilbagemeldinger fra alle medlemmer. Tak for det!

Vi er mange, der har set frem til de to kommende intim-koncerter med Lis Sørensen i Pejsesalen.

Desværre har vi set os nødsaget til, som en naturlig konsekvens af Sundhedsmyndighedernes fortsatte Covid-19 restriktioner samt generelle anbefalinger om begrænsning af sociale sammenkomster, at udskyde de to planlagte koncerter henholdsvis onsdag den 21. og fredag den 23. oktober.

Vi er bekendt med, at der fortsat er 2-3 uger til afholdelsen af koncerterne, men i respekt for de mange personer, der både frivilligt og professionelt, bidrager til forberedelserne for bespisning og koncerter, har vi valgt at være tidligt ude og ikke afvente til sidste øjeblik.

Tidligt ude kan vi derfor også være med offentliggørelse af nye aftaler med Lis Sørensen

De to udskudte koncerter er nu planlagt afholdt:

torsdag d. 18. februar og fredag d. 19. februar 2021 kl 18.30.

Datoen er forandret, alt andet er som tidligere, Pejsesalen, spisning og koncert for en samlet pris på DKK 575.

Der er omkring det oprindelige billetsalg taget højde for denne situation, og vi kan nu tilbyde dig et af følgende to scenarier:

1: - Du tilbydes at bytte dine billetter til intim-koncerten i februar. Det vil sige:

  • Har du billetter til fredag d. 23. oktober kan de byttes til fredag d. 19. februar
  •  Har du billetter til onsdag d. 21.oktober kan de byttes til torsdag d. 18. februar

 2: - Pengene tilbage med det samme

Du skal gøre følgende:
Send en mail til Lotte Kruse inden den 15. oktober og oplyse om du ønsker at bytte dine billetter eller du ønsker at få pengene retur.

Når vi har det endelige overblik over hvor mange, der ønsker at beholde sine billetter, vil der forventeligt være mulighed for at bytte dag, hvis det måtte passe dig bedre.

Udskydelse er naturligvis noget bøvl, men ansvarlighed er en primær faktor på KB og dette ikke mindst i denne fase af Covid-19 bekæmpelsen. Tak for forståelsen.

For en god ordens skyld kan oplyses, at John MogensenLIVE duo arrangement fredag d. 13. november og Mads Langer Solo intimaften fredag d. 27. november fortsat forventes afviklet som planlagt.

Skulle udskydelse af disse arrangementer også blive en nødvendighed, vil vi oplyse herom senest onsdag den 28. oktober 2020. 

På gensyn på KB