Covid – 19 retningslinjer på KB pr. 29. oktober 2020:

Alle der opholder sig på KB skal følge de retningslinjer der kommunikeres fra regeringen og sundhedsstyrelsen med det formål at begrænse smittespredningen af Covid-19.

Senest er følgende gældende: 

Forsamlingsforbuddet:

Maksimalt 10 personer må opholde sig samtidigt på alle udendørs opholdsområder, i klubbens foyer, i omklædningsrum, på tennisbanen og for fodboldspillere over 21 år i de markerede områder på fodboldbanerne.

Forsamlingsforbuddet for personer op til 21 år, der dyrker deres idræt er max 50.

I begge restauranter må det enkelte selskab/arrangement ligeledes ikke overstige 10 personer. Det maksimale antal personer der må opholde sig i restauranten, er oplyst ved indgangen. 

Alle fælles områder – bortset fra de to restauranter – er i den kommende 4 ugers periode at betragte som transitområder uden mulighed for ophold. Der skal i disse fælles områder kontinuerligt være mulighed for passage og samtidig imødekomme begrænsningen om max. 10 personer samtidigt i lokalet/området.

Fra torsdag den 29. oktober skal der i disse områder tillige bæres mundbind.

Retningslinjer for omklædning på KB:

  • Ved omklædning på KB, må mundbind først tages af, når du er inde i omklædningsrummet.
    Om muligt, klæd om hjemmefra og gå direkte til hal, fodboldbane, sportskælder – med mundbind. 
  • Når du iført spilletøj går fra omklædningsrummet til tennishal eller fodboldbane og retur, er der ikke krav om mundbind. 
  • Men - når du igen forlader omklædningsrummet for at gå hjem, skal du igen bære mundbind.


Særlige regler er udarbejdet for de enkelte sportslige afdelinger på baggrund af de udfærdigede retningslinjer af de sportslige forbund. 

De kendte grundlæggende retningslinjer er fortsat gældende og fortsat vigtige at efterleve: 

  • Bliv hjemme hvis du har symptomer
  • Vask/afsprit dine hænder
  • Host i ærmet
  • Hold afstand

Forældreophold under børns træningspas på KB er muligt i begge restauranter samt i de udendørs områder, der er markeret/afgrænset hertil eksempelvis på tennissiden under pergolaen.

Pas godt på jer selv.