En stolt æresgallerist - nummer 144 i rækken. Foto: Christian Fisker

En stolt æresgallerist - nummer 144 i rækken. Foto: Christian Fisker

Æresgallerist nummer 144

KB – det europæiske kontinents ældste boldklub – er en atypisk fødselar. For klubben modtager ikke bare gaver – den uddeler også med rund hånd i form af forskellige priser og hædersbevisninger.

Også i 2020. En meget atypisk fødselsdag. KB fylder normalt 26. april, men i år har festen været udsat på grund af corona. Til 11. august – en dag hvor mange andre brave mennesker i forvejen har fødselsdag, men det er en helt anden historie.

Den 11. august var i år en flot, varm, solbeskinnet dag, og formand Niels-Christian Holmstrøm varetog som så ofte før opgaven som veloplagt julemand i utide – for øvrigt for allersidste gang.

Første (op)gave var udnævnelsen af årets æresgallerist. Æresgalleriet blev indstiftet på KB’s fødselsdag i 1942 (26. april), hvor 66 fortjente medlemmer blev ophængt med portrætter i bestyrelsesgangen på første sal – et for hvert af klubbens leveår indtil da.

I 2020 er vi nået til nummer 144, og personen er Henrik Frøling Pedersen. En utrættelig og loyal lederskikkelse igennem 20 år.

Hans virke i KB begyndte i 1997. Først som tilskuer til sønnens fodboldkampe. Holdet manglede dog en holdleder og hjælpetræner, og Frøling varetog hurtigt begge opgaver. Derefter blev han afdelingsleder for de ældste ungdomsårgange, inden han i 2004 blev valgt til at være K.B.s børne- og ungdomsformand. Det er han stadig, og han gør det med en utrættelig iver – på trods af at fodboldafdelingen er blevet mere end dobbelt så stor med både piger og blebold på programmet, mens forældre og bedsteforældre ofte ytrer deres meninger om, hvordan tingene skal gribes an …

Frøling har mange bolde i luften. Han har fået sat gang i FCK Camp, der nu er outsourcet til FCK. Han er den øverste ansvarlige for afviklingen af Audi KB Cup, Nordens elitestævne for spillere fra U13 til og med U15. Han er også tovholder for vagtordningen på Pile Allé i forbindelse med træning på Hærens Officersskole. Desuden er han medlem af styregruppen for ungdomsformandsklubben i DBU København.

Sidst men ikke mindst har Frøling siddet i KB’s bestyrelse de seneste 16 år, hvor han på bedste vis har varetaget klubbens og fodboldafdelingens interesser. En post som han nu efter eget valg overlader til en ny og yngre person i fodboldafdelingen.

Frøling er firmaets mand. Intet mindre. Det illustreres vel bedst med, at de sidste fire cifre i hans mobilnummer er 1876.

Ifølge vedholdende rygter er det også Frølings fortjeneste, at Andreas Cornelius kom til KB i 2005. Historien er ifølge Frøling selv, at KB’s daværende U14-hold blev inviteret til at spille om det uofficielle verdensmesterskab for ungdomshold i Korea. KB var kvalificeret til at deltage, da holdet året før havde vundet det uofficielle DM for U13. KB’s træner havde et godt øje til Andreas Cornelius, som spillede i en klub på Amager, og spurgte derfor Frøling, om det ikke var en god ide at invitere ’Corner’ med på turen. Som sagt, så gjort. Resten af historien kender vi.

Fremtiden tænker Henrik Frøling Pedersen også på. Udover at han med sin plads i Æresgalleriet nu er livsvarigt medlem af KB, har han besluttet at donere de 10.000 kroner, som Kjøbenhavns Erhvervsklub hvert år stiller til rådighed for æresgalleristen, til dem, som ikke altid har en tør numse – bleboldsbørnene:

”De mangler rekvisitter, bl.a. en rullemadras og lignende. Vores mindste medlemmer skal gerne komme godt i gang med deres forhåbentlig lange medlemskab af KB.”

Sådan taler en klubmand. Stort, stort tillykke.

De hænger i Æresgalleriet.