Tennis- og fodboldbaner gøres klare

Der arbejdes på højtryk på KBs anlæg med at gøre både tennis- og fodboldbaner klare til sommerhalvårets udendørs aktiviteter.

Niels, Dennis, Lasse, Jesper, Jens og Keld klargør p.t. vore tennisbaner til den kommende sæson. På arealet vest for K.B. Hallen, der har ageret byggeplads de seneste år, står to splinternye tennisbaner nu parat til at tages i brug.

Samtlige øvrige baner forventes ligeledes klar i forbindelse med KBs fødselsdag den 26. april.

 

Herudover, som det ses på billederne, arbejdes der med etablering af to Hybrid Clay tennisbaner. Disse baner er fortsat røde tennisbaner, og gruset er leveret AF HP Tennisanlæg, der også leverer rødt grus til KBs øvrige baner. Under den røde grusoverflade er der også et sandlag. Disse to lag er lagt i en kunstgræsmåtte, der både fæstner gruset og sikrer, at banen ikke løbes op ved kraftige afsæt og lignende. De to nye Hybrid Clay baner etableres på de gamle Hard Court baner, der nu ikke længere er tilgængelige.  

Sidst men ikke mindst: Banerne på Peter Bangs Vej har fået nye numre. Bane 1 er nu den første bane, man kommer forbi, når man går ind på anlægget fra parkeringspladsen, og Bane 16 er banen længst væk. De øvrige baner er placeret der imellem.

Nummereringen er tydeligt vist på hjemmesiden, ligesom nummereringen er vist over bookingskærmen på anlægget.

På fodboldsiden er Fodbold bane 1 under retablering. Halvdelen af banen blev benyttet til byggeplads. Samtlige byggematerialer er ryddet væk, og J.Jensen Fodboldbaner er p.t. ved at etablere den bedste fodboldbane i hele landet.

Dræn og vandingsanlæg udskiftes, varmeslanger nedlægges, og en hybridgræsmåtte nedlægges, og muld børstes ned mellem de lange og spredte græsstrå. Til sidst sås græsfrø på hele banen, og forventningen er, at finalerne i Audi KB Cup kan spilles på de nye baner primo august.

Fortsat god påske og god sæson.