Renovering af KBs svømmebassin

Endelig kan vi igangsætte renoveringen af vort svømmebassin.

Frederiksberg Kommunes Miljøafdeling fandt det i 2017 ikke længere muligt at give KB dispensation fra overholdelse af den seneste regulering af Svømmebadsbekendtgørelsen.

Vores ellers velfungerende 12 kubikmeter store sandfilter fra 1938 holdt vandet rent, men var teknisk milevidt fra at imødekomme de nye regler om vandudskiftning.

Udskiftning af rensningsanlæg, rør til vandudskiftningen og retablering af samtlige overflader herunder total udskiftning af skvulperenden er en bekostelig affære. Vi har forespurgt såvel Frederiksberg Kommune som FIU, men begge steder fået et klart og utvetydigt nej.

Vort fundraisingudvalg med KBs formand Niels-Christian Holmstrøm og bestyrelsesmedlem Finn L. Meyer i spidsen har som med K.B. Hallen søgt fonde om støtte til renoveringen.

Det er efter megen dialog med Louis Hansens Fond lykkedes at komme overens om et samlet renoveringsprojekt - rensningsanlæg, nye overflader, ny vandtilførsel – stort set, alt er nyt.

Omkostningen hertil har KB på ingen måde økonomiske muskler til at løfte egenhændigt, og KB er derfor yderst taknemmelig for Louis Hansen Fondens generøse tilskud til renovering af KBs svømmebassin på 12,5 mio. kr.

Svømmebassinet er fortsat registreret som værende bevaringsværdigt, hvorfor bassinets udseende ikke vil ændre sig væsentligt. De nye miljøregler stiller dog krav til en væsentlig større skvulperende, hvorfor den nuværende rende bortskæres, og en ny og større isættes. Hele bassinets øvrige overflade vil blive fjernet med højtryksspuling og ny glat overflade etableret - fortsat i de så kendte blå og hvide farver.

Det var vores håb, at vi samtidig med K.B. Hallens byggeri kunne have renoveret svømmebassinet. Det har ikke været muligt.

Renoveringen vil gå i gang onsdag den 19. juni 2019 og forventes at have en varighed af fire måneder. De nye overflader skal etableres både i tørvejr og frostfrit, hvorfor byggeriet er nødsaget til at blive foretaget i sommerhalvåret.

Bassinet vil, når det står klart, også kunne tilkobles opvarmning via solvarmeanlæg på taget af omklædningsrummene. Hvor mange ekstra badedage dette medfører vides ikke, men forventeligt mindst en måned forår og efterår – forhåbentligt mere.

Idet svømmebassinet  er placeret indelukket bag hegn og volde, er det ikke nogen simpel proces at få materialer og maskiner frem og tilbage.

Entreprenørerne er anmodet om at foretage den tunge transport af materialer inden kl. 14:00, og dermed inden Multi Idræt åbner.

En skurvogn vil blive placeret ved den nye tennisbane nr. 7, og adgangsvejen til byggepladsen bliver hen forbi Granen, administrationen, Multi Idræt og fitnessrummet.

Fra mandag 1. juli, vil det ikke længere være muligt at benytte vægttræningsrummet i kælderen. Dette lokale skal fremover indeholde rensningsanlægget til svømmebassinet.