Parkering på KBs anlæg

KB har fornyet sin aftale med parkeringsselskabet APCOA.

Reglerne om gratis parkering for medlemmer er uændrede, mens timeprisen for øvrige parkerende forøges.

Vi får opsat nye standere med nye muligheder for registrering og betaling. Med ibrugtagelsen af de nye standere ophører behovet for en fysisk billet.

Alle medlemmer skal ved ankomst registrere deres parkering enten direkte på automaten ved at indtaste medlemsnummer samt bilens registrerings nr. eller via Smartphone med aktivering af parkeringe i app´en APCOA FLOW. Ved brug af APCOA FLOW app skal du oprette et konto og tilknytte dit medlemsskort, hvorefter du vil kunne oprette en gratis parkering.

Har du et aktivt medlemsskab får du 24 timers gratis parkering én gang i døgnet. Passive medlemmer kan parkere 2 timers gratis én gang i døgnet.

I denne guide er begge metoder beskrevet. På guidens sidste side vises den ”manuelle” registrering på automaten.

De nye automater er allerede opsat, men ibrugtages ikke før den 24. juli 2019. Samme dag fjernes de ”gamle” automater.

Fortsat god sommer.