KB’S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 28. MARTS 2019, KL. 19:00
I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET

Specificeret dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af næstformand og kasserer, jf. § 6.stk.1
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6 og § 8.
  a. Valg af bestyrelsesindstillet bestyrelsesmedlem
  b. Valg af afdelingsindstillede bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisorer
 8. Eventuelt

 Ad 4:

Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsens indstilling

Til afholdelse af KBs 150 års jubilæumsaktiviteter ønskes etableret en opsparing med udgangspunkt i indskud af kr. 10 pr. medlem pr. halvår.

Bestyrelsen støtter forslaget

Ad 5:

Valg af næstformand og kasserer, jf. § 6.stk.1. for en 2-årig periode

Bestyrelsens indstilling

Næstformand Gert Petersen, afgår efter tur, villig til genvalg

Genvalg

Kasserer John D. Møller, afgår efter tur, villig til genvalg

Genvalg

Ad 6:

Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6 og § 8

 

6. a: Valg af bestyrelsesindstillet bestyrelsesmedlem for 2 år

Bestyrelsens indstilling

Henrik Søndermark, afgår efter tur, villig til genvalg

Genvalg

 

 

6. b: Valg af afdelingsindstillede bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Afdeling og bestyrelsens indstilling

Tennisformand Nicolaj Caiezza, afgår efter tur, villig til genvalg

Genvalg

Fodboldformand Keld Jørgensen, afgår efter tur, villig til genvalg

Genvalg

Cricketformand Shargiil Bashir, afgår efter tur, villig til genvalg

Genvalg

Ad 7:

Valg af interne revisorer

Bestyrelsens indstilling

Søren Clausen

Genvalg

Dino Turchi

Genvalg

 

 

Valg af ekstern, statsautoriseret revisor

 

Revisionsfirmaet BDO

Genvalg

Frederiksberg, den 25. marts 2019
På vegne af KB’s bestyrelse
Niels-Christian Holmstrøm, formand

KB regnskab 2018 kan læses her