KBs årlige generalforsamling

KBs årlige generalforsamling afholdes torsdag den 28. marts 2019 kl. 19:00 i Pejsesalen på Peter Bangs Vej anlægget.

Den specificerede dagsorden og årsrapporten vil jf. KB's Love henligge på klubbens kontor til medlemmernes eftersyn mindst tre dage før generalforsamlingen.

På vegne af KBs bestyrelse
Niels-Christian Holmstrøm
Formand