Niels-Christian Holmstrøm - her sammen med William Kvist - udtræder af Parken Sport & Entertainments bestyrelse. Foto: Christian Fisker

Niels-Christian Holmstrøm - her sammen med William Kvist - udtræder af Parken Sport & Entertainments bestyrelse. Foto: Christian Fisker

KB-skifte i Parken Sport & Entertainment

Efter 25 år har KBs formand Niels-Christian Holmstrøm valgt at stoppe som klubbens repræsentant i Parken Sport & Entertainment. Se vedlagte selskabsmeddelelse og bevæggrunde.

KBs nye repræsentant i Parken Sport & Entertainment og F.C. København bliver næstformand Gert Petersen, som desuden er formand for Kjøbenhavns Erhvervsklub.