KBs 150 års jubilæum

På KBs generalforsamlingen i marts 2019 blev det vedtaget, at KB skal igangsætte en opsparing for afholdelse af jubilæumsaktiviteter i forbindelse med klubbens 150 års jubilæum i 2026.

Det blev ligeledes vedtaget, at denne opsparing grundlægges via et bidrag på kr. 10 pr. medlem pr. kontingentindbetaling.

Som bekendt opkræver KB kontingent primo januar og primo juli. Derfor vil der på den kommende kontingentindbetaling i januar 2020 være tilføjet et Jubilæumsbidrag på kr. 10.

Når vi når frem til 2026 er det forventningen, at denne opsparing har vokset sig stor og skal bidrage til de mange forventede sportslige aktiviteter i jubilæumsåret.  

Med venlig hilsen
Kjøbenhavns Boldklub
Henrik Eigenbrod
Direktør