Det sker der med Svømmebassinet

I et par år har spørgsmålene floreret: Hvad sker der med svømmebassinet? Hvornår sker der noget med svømmebassinet?

Endelig kan vi besvare klart og tydeligt og med handling!

Louis-Hansen Fonden har grundlagt det økonomiske fundament for at igangsætte renoveringen af vort svømmebassin. Vi har med TAK modtaget en donation på 12,5 mio. kr. og har efterfølgende entreret med Einar Kornerup om genopbygning af svømmebassin og det tekniske anlæg.

En ny svømmebadsbekendtgørelse udfordrer samtlige svømmebade i Danmark, ikke mindst dem der er opført i 1938.

Samtlige bassinets overflader afrenses, og bassinet genopbygges med nye murede overflader pålagt flere lag epoxy og til sidst de kendte hvide og lyseblå farver. Det bliver imponerende fint!

Omkring bassinet udgraves seks meter dybe grave, hvor tre enorme tanke skal placeres. Disse tanke er en del af det nye tekniske vandrensningssystem, hvor det primære udstyr placeres i det nye teknikrum i kælderen under Fitness lokalet. Alt er nyt, tanke, rør, pumper, dyser etc. - intet af det tidligere vandrensningsanlæg vil blive benyttet.

Vi forventer, at bassinet fyldes med vand i løbet af oktober, koldt vand.

Det omkringliggende anlæg vil i første omgang bestå af nye fliser omkring bassinet. Plan for det øvrige områdes indretning udfærdiges hen over efteråret og etableres i forårsmånederne.

 Igen: Tak til Louis-Hansen Fonden.