Aktiviteter på KB i sommervarmen

I sommervarmen er der fortsat anlægsaktiviteter i gang på KBs anlæg på Peter Bangs Vej.

Svømmebassinet får den helt store renovering. Overfladen fjernes og retableres med frisk beton og vandsikrende membraner. Rensningsanlægget fra 1938 kasseres, og nyt etableres i kælderen under fitnessrummet.

Når det hele er færdigt, ligner det sig selv - bare nyt. Sikkerhedsmæssigt og vandrensningsmæssigt er det 100 pct. korrekt.

 

Projektet på de kommunale baner, hvor der etableres skybrudssikring og seks nye kunstgræsfodboldbaner, er arbejdet også godt i gang. Inden længe begynder det grønne kunstgræs at blive rullet ud, og fodboldbanerne genopstår.

 

Vores egen Bane 1 er ligeledes ved at være etableret. Hybridgræsbanen med indlagt dræn, vand og varme og en tynd kunstgræsmåtte, hvor naturgræs skal vokse i det udlagte vækstmateriale, vil forventeligt stå klar til boldspil den 3. august.

 

Ved siden af disse anlægsaktiviteter knokler vore anlægsassistenter dagligt og nu også med at holde banerne våde. Niels har ofte denne opgave, og Dennis var så venlig at fange ham i netop denne arbejdslignende situation.

Fortsat god sommer.