Administrationen i uge 29 

Administrationen er lukket i uge 29 (mandag 15. juli til og med fredag 19. juli) – dog vil vores bogholder være behjælpelig i det omfang, det er hende muligt.

Omkring medlemskort henviser vi til vagtens kontortid mandag og torsdag kl. 16.00-19.00.

God sommer :-)