KB’S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING 

AFHOLDES TORSDAG DEN 22. MARTS 2018, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET

Specificeret dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af formand, jf. § 6.stk.1
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6 og § 8.
  7. Valg af bestyrelsesindstillet bestyrelsesmedlem
  8. Valg af afdelingsindstillede bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af revisorer
  10. Eventuelt

 Ad 5:

Valg af formand, jf. § 6.stk.1. for en 2-årig periode

Bestyrelsens indstilling

Formand Niels-Chr. Holmstrøm, afgår efter tur, villig til genvalg

Genvalg

Ad 6:

Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6 og § 8

 

6. a:

Valg af bestyrelsesindstillet bestyrelsesmedlem for 2 årBestyrelsens indstilling

Finn L. Meyer, afgår efter tur, villig til genvalg

Genvalg

6. b:

Valg af afdelingsindstillede bestyrelsesmedlemmer for 2 år

 

Afdeling og bestyrelsens indstilling

Tennisrep. Jens Vester, afgår efter tur, villig til genvalg

Genvalg

Fodboldrep. Henrik Frøhling Pedersen, afgår efter tur, villig til genvalg

Genvalg

Ad 7:

Valg af interne revisorer

Bestyrelsens indstilling

Søren Clausen

Genvalg

Dino Turchi

Genvalg

Valg af ekstern, statsautoriseret revisor

 

Revisionsfirmaet BDO

Genvalg

Frederiksberg, den 16. marts 2017. 

På vegne af KB’s bestyrelse
Niels-Christian Holmstrøm
Formand