Leo Dannins Studielegat

Under bestyrelse af Kjøbenhavns Boldklub uddeles ovennævnte legat til én eller flere KB’ere torsdag den 26. april 2018 på KB’s 142 års fødselsdag med i alt

KR. 12.000

Ansøgning om at komme i betragtning skal indgives på specielt skema, der kan afhentes på KB’s kontor på Peter Bangs Vej 147. Ansøgningsskemaet med de udkrævede bilag skal være KB’s bestyrelse i hænde senest: mandag den 26. marts 2018.

Skemaet og bilagene lægges i en lukket konvolut, adresseret til:

Bestyrelsen
Kjøbenhavns Boldklub
Peter Bangs Vej 147
2000 Frederiksberg.


Enhver KB’er der er eller har været aktiv boldspiller i klubben og altid har været amatør, og som er under fortsat uddannelse ved et universitet, en læreanstalt, en højskole på linie hermed, eller som studerer ved anden offentlig godkendt eller støttet
uddannelsesinstitution, kan indgive ansøgning.


Det hedder - ifølge Leo Dannins testamente:
“Legatmodtageren skal være en god KB’er “,

endvidere:

“Legatet kan kun uddeles 3 år i træk til samme modtager og kun til et medlem af Kjøbenhavns Boldklub, som under sin hidtidige uddannelse har vist både flid og evner”

Spørgsmål om adgang til at oppebære legatportioner kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres endeligt af legatbestyrelsen.

Bestyrelsen for
Kjøbenhavns Boldklub
der hermed opslår legatet til uddeling.