KB's årlige generalforsamling

KB's årlige generalforsamling afholdes torsdag den 22. marts 2018 kl. 19:00 i Pejsesalen på Peter Bangs Vej anlægget.

Den specificerede dagsorden og årsrapporten vil jf. KB's Love henligge på klubbens kontor til medlemmernes eftersyn mindst 3 dage før generalforsamlingen.

På vegne af KB's bestyrelse
Niels-Christian Holmstrøm
Formand