KB Ungdommens Støtteforening

GENERALFORSAMLING, TORSDAG, 14. juni 2018, KL. 18.30 på KB’s anlæg, Tennissiden, Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg,

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  3. Kassererens og revisor forelæggelse af årsregnskaber til godkendelse og decharge.
  4. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer, herunder fastlæggelse af indskud og kontingent.
  5. Redegørelse for bestyrelsens tanker om foreningens virke i det næste år.
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor.

ad pkt. 6: Efter tur afgår Majbritt Hansen og Kenneth Madsen
ad pkt. 7: Efter tur afgår Tina Løvsteen og Preben Thomsen
ad pkt. 8: Efter tur afgår Michael Rønne

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4, skal skriftligt fremsendes til

Jan Løvsteen
Linde Alle 19
2600 Glostrup
Tlf. 4129-0562
Kb-stotteforening@mail.dk

så de foreligger senest 8 juni.