KB logo på KB Hallen

Så oprandt den dag, hvor forskallingsbrædderne kunne fjernes fra den in situ støbte facademur nærmest Peter Bangs Vej.

K.B. s to genkendelige initialer fremstår nu igen klart og tydeligt  – støbt i beton – på facademuren mod Peter Bangs Vej.

”Afsløringen” er på filmklippet her foreviget!!!