Invitation til indvielse af ny forplads og K.B. Hallen

Onsdag d. 5. december 2018 kl. 15:00-17.00

Kære KBere

Endelig oprinder den dag, hvor vi igen får K.B. Hallen tilbage!

Efter et årelangt målrettet arbejde og med betydelig støtte fra en række fonde med A.P. Møller Fonden i spidsen har klubben formået at genrejse K.B. Hallen. Ikke som en kopi af den oprindelige ikoniske hal, men i en tidssvarende arkitektonisk fortolkning af CCO arkitekter og Rambøll. Klar til at møde sin anden ungdom og glæde nye generationer.

Det er en stor ære, at Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik har givet tilsagn om at indvie vor nye hal i forbindelse med et omfattende indvielsesarrangement.

Samtidig indvies også vort nye åbne byrum på forpladsen, designet af landskabsarkitekt Marianne Levinsen. I K.B. Hallens foyer kan beses kunstværket ”Buen”, specielt skabt til rummet af lysdesigner Viera Collaro efter en donation fra Ny Carlsberg Fondet.

Alle KBs medlemmer inviteres hermed til at komme på dagen og tage den færdige forplads i besiddelse, se det store kunstværk ”Buen” i foyeren samt i K.B. Hallen at overvære det festlige indvielsesarrangement, der også omfatter taler af Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj og KBs formand Niels-Christian Holmstrøm.

Dørene til hallen åbnes kl. 14:30. Alle forventes at være på plads i hallen kl. 15:15. Det officielle åbningsprogram begynder kl. 15:30 og forventes afsluttet senest kl. 17:00. Det kan oplyses, at KBs bestyrelse har indbudt en række særligt inviterede æresgæster, fonde mv. til en lukket reception efterfølgende. Denne vil således ikke være åben for alle.

Af såvel praktiske som sikkerhedsmæssige årsager kræves særlig personlig adgangs-billet til indvielsen. En sådan adgangsbillet kan afhentes fra mandag 19. november kl. 09:00 af KB medlemmer ved personlig henvendelse til KBs kontor og dette SENEST torsdag d. 29. november kl 15:30.

På Glædeligt Gensyn
Niels-Christian Holmstrøm
Formand