Kronprins Frederik modtages af formand Niels-Christian Holmstrøm (th.). Foto: Christian Fisker

Kronprins Frederik modtages af formand Niels-Christian Holmstrøm (th.). Foto: Christian Fisker

Et stort tillykke til os alle sammen

Deres Kongelige Højhed, ærede gæster, kære KBere. 

Vi er jo midt i en rejse ned af K.B. Hallens Memory Lane. 

Frank Sinatra skrev om sit besøg her i KBs gæstebog: "Such a wonderfull place to have fun".

Og selv om det vist sidenhen var om New York, at han sang: "If you can make it there, you can make it anywhere", så kunne den frase lige så godt have passet på vor gamle hal. 

Gennem næsten otte årtier var K.B. Hallen ramme om utallige mindeværdige begivenheder. Sport og koncerter, møder og fester. Hallen rummede det hele. 

Det var også her, at Sir Winston Churchill i 1950 holdt sin legendariske tale om fremtidens Europa og om nødvendigheden af internationalt sammenhold og fællesskab – et budskab der så vidt jeg kan bedømme fortsat er aktuelt. 

Men samtidig var hallen til hverdag en vidunderlig ramme om vores daglige leg med bolden. Ved branden mistede Danmark en ikonisk bygning, et fredet mesterværk, men vi KBere mistede en del af vor identitet. 

Vi har derfor længtes efter denne dag – mere end nogen andre. 

Det var fremsynede KB-ledere, der i 1920erne iværksatte den dristige plan at købe en nedlagt blommeplantage langt væk uden for byen her på det yderste Frederiksberg og opføre datidens største private sportsanlæg med bold-baner ude og inde, med klublokaler, opvisningshal og swimmingpool.

Det var lang tid, før der var tænkt på fritids- og folkeoplysningslove og tilhørende kommunale idrætsanlæg. 

Det var også KB-ledere, som gennem klubbens snart 143-årige historie har præget udviklingen i dansk cricket, tennis og fodbold med forankring i klubbens stolte traditioner.

Bjørn Bitsch og Ashli Williamson - verdensmestrene i standarddans - for fuld udblæsning. Foto: Christian Fisker

Bjørn Bitsch og Ashli Williamson - verdensmestrene i standarddans - for fuld udblæsning. Foto: Christian Fisker

KB var således initiativtager til stiftelsen af Danmarks Idræts Forbund og af de nationale specialforbund DBU, DTF og DCF. KB er fortsat en af Danmarks største idrætsforeninger med mere end 4500 medlemmer og den historisk mest vindende fodbold- og tennisklub i Danmark. Og i øvrigt regerende danmarksmestre i cricket. 

KB har en målsætning om at have de bedst mulige rammer om vore klassiske boldspil. Vi vil gerne måles på vore sportslige resultater og på vort gode træningsmiljø, men i lige så høj grad på at give alle medlemmer gode rammer og muligheder for at skabe sociale relationer og livslang glæde ved deltagelse i boldspil og klubliv. 

En klub med en så lang og begivenhedsrig historie kan ikke undgå at få en særlig historisk betinget klubånd.

Omgangstonen i KB er derfor frisk og kontant med den selvbevidsthed, der kommer af mangeårig sportslig succes og ejerskab af dette på alle måder store og smukke idrætsanlæg. 

Vi har i KB altid vedkendt os store ambitioner og høje målsætninger, og vi har aldrig været bange for at melde dem ud. Men altid parret med beslutsomhed og vedholdenhed i bestræbelsen på at indfri disse mål. 

I 2.625 dage har vi således kæmpet for en ny KB Hal. Mange forhindringer har skullet ryddes af vejen. Mange planer har måttet opgives. Men vi har kæmpet denne kamp med samme gå-på-mod og ildhu og beslutsomhed, som de boldkampe vi kæmper hver uge. For vi har kæmpet for KBs sag! 

Vi er mange, der har KB at takke for det meste af vor opdragelse. Da jeg var dreng i 1950erne og 60erne levede vi drenge her på dette anlæg efter skoletid til længe efter det blev mørkt. Vi spillede bold alle vegne – på banerne, i omklædningsrummene, i badet og i den vidunderlige KB hal. Vore ledere havde en særlig evne til at engagere hver enkelt af os i et fællesskab, der skabte resultater. Vi synger om det i vor klubsang: 

"Der vort andet hjem vi fandt, venner fik for livet.

Der en tro på noget sandt, blev os alle givet." 

Men i 2018 kan ingen klub bare hvile på fortidens bedrifter, men må udvikle sig i takt med tiden og medlemmernes behov.

 

Publikum venter spændt. Foto: Christian Fisker

Publikum venter spændt. Foto: Christian Fisker

Boldleg med Anders Borg Petersen. Foto: Christian Fisker

Boldleg med Anders Borg Petersen. Foto: Christian Fisker

I dag er børns og unges liv helt anderledes. Børns leg er blevet privatiseret, og der er et voldsomt udvalg af fritidstilbud. Hvis KB fortsat skal favne børn og unge, så skal klubben være i takt med tiden uden at miste vor identitet. Tidssvarende faciliteter af god kvalitet er en af de helt afgørende forudsætninger. 

I det forehavende står vi på skuldrene af fortidens visionære ledere, som skabte fundamentet for vor klub. Og i dag indfrier vi en del af vor forpligtende generationskontrakt med indvielsen af den ny K.B. Hallen. Vi søger på bedste vis at forene KBs store fortid med KBs lysende fremtid. For vor nye hal er også bygget til de kommende generationer! 

Vi skal i dag indvie ikke blot denne nye opvisningshal, træningshal og koncerthal. Vi indvier også den tilhørende 900m2 boldkælder her nedenunder os og udenfor vor nye forplads. Med dette nydesignede byrum åbner vi klubben op mod lokalområdet, som har fået en ny plads til hverdag og fest i stedet for en nedslidt og ikke særlig attraktiv P-plads. Forpladsen er en attraktion i sig selv, og jeg er ikke i tvivl om, at den bliver en gevinst, ikke kun for klubben, men også for vore naboer i Boldparken og for hele lokalområdet. 

Det samlede projekt er tænkt ind i en kulturhistorisk sammenhæng, der skal forene vort gamle anlæg med den ny K.B. Hal og åbne hele anlægget mod byen. På klubbens vegne tak til ledende arkitekt Michael Christensen og til landskabsarkitekt Marianne Levinsen for en kreativ, men også udfordrende masterplan. Og tak til Rambøll for teknisk bistand. 

Og selv om alt dette ikke kunne være nok, så har vi – traditionen tro tør jeg sige – fået bevilget et nyt kunstværk af Ny Carlsbergfondet. Det er jo sådan, at KB og stor kunst hører sammen – også uden for banerne! 

I tilknytning til Sikker Hansens historiske vægmalerier i Pejsesalen fra indvielsen i 1938 og Knud Nellemoses markante fodboldskulptur ude på forpladsen - en gave til klubben ved 100-års jubilæet i 1976 - føjer sig nu billedkunstneren Viera Collaros smukke værk Buen udenfor i forhallen. 

Dette værk er mere end en accent til bygningen. Det er en kreativ understregning af bygningens dristige arkitektur med buen og skiven som gennemgående elementer og af den konstruktionsmæssige bedrift med den mægtige in-situ betonstøbte foyervæg.

Konferencier Martin Brygmann (tv.), Bjørn Fjæstad og Jimmy Jørgensen fortolker The Beatles. Foto: Christian Fisker

Konferencier Martin Brygmann (tv.), Bjørn Fjæstad og Jimmy Jørgensen fortolker The Beatles. Foto: Christian Fisker

På klubbens vegne en dybfølt tak til alle, som har stået os bi undervejs.

Jeg ville gerne nævne jer alle. Det ville så blive en meget lang tale. Dog må jeg fremhæve AP Møller Fonden for den store donation, som gav os troen på, at vor vision om en ny hal ikke kun var en uopnåelig drøm. Vi har i et særligt nummer af KB Bladet prøvet at nå hele vejen rundt. Forhåbentligt vil bladet være spændende læsning om byggeriet også uden for KBs egen kreds. 

En særskilt tak også til vor hovedentreprenør Einar Kornerup for at have løst de bygningsmæssige udfordringer med stor ildhu. Ikke mindst tak til jeres håndværkere for at have leveret gedigent håndværk, som gør hallen til noget ekstraordinært såvel ude som inde. 

I KBs bestyrelse er vi overbeviste om, at vi har genfødt K.B. Hallen – til glæde ikke kun for KBs medlemmer og kommende generationer, men for alle gæster, der kommer på vort anlæg. En markant bygning, der pynter på hele lokalområdet. Jeg er også sikker på, at den ny hal vil blive samme ramme om store følelser, som vor gamle hal var det. 

Så med ønsket om, at K.B. Hallen igen vil blive en vidunderlig ramme om vor dagligdag med boldspil for små og store og samtidig et stolt fyrtårn i dansk sports- og kulturliv, vil jeg udtrykke en inderlig glæde over denne dag – og et stort tillykke til os alle sammen. 

NCH

Martin Brygmanns datter, Frida Brygmann, giver den som Lady Gaga. Foto: Christian Fisker

Martin Brygmanns datter, Frida Brygmann, giver den som Lady Gaga. Foto: Christian Fisker