Året 2018 godt i gang på byggepladsen

Håndværkerne – flere end 60 -har efter en velfortjent uges frihed nu fortsat arbejdet.

Bue 1, 2 og 3 er under opsætning. De 25 tons tunge sidestykker er placeret millimeter præcist på fundamenternes gevindstænger. Pt. monteres  afstivningsjern mellem buerne – også i betragtelige dimensioner. Det øverste buestykke, en sammensvejset bue på 30 tons er ankommet og klar til montering på tirsdag.

Det forventes at buerne 1, 2 og 3  samt en gitterbue vil stå færdigmonteret kommende torsdag den 11. januar. De to sidste buer (4 og 5) monteres senere.

Udover buerne placeres armeringsjern i dækpladen over kælderen ud mod forpladsen før den endelige støbning.

Støbning af fundament, afskæring af spunsvæg, nedlægning af kloakrør, opfyldning mellem væg og spuns med mere pågår ligeledes.

På mandag ankommer ventilationshåndværkerne og påbegynder placering af ventilationsanlæg i kælderen.

Vor anlægsinspektør Jens Willum ses på byggepladsen. Willum har en tæt dialog og et fint samarbejde med entreprenørerne, men har også en udfordring med for medlemmer og besøgende at sikre rene adgangsveje, lys og ikke mindst varmt vand i rørene.

Mange besøgende kommer forbi – også potentielle nye medlemmer af vor boldklub!!!