KB's årlige generalforsamling

Afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.00 i Pejsesalen på Peter Bangs Vej.

Den specificerede dagsorden og årsrapporten vil, jf. KB's love, henligge på klubbens kontor til medlemmernes eftersyn mindst 3 dage før generalforsamlingen.

Se dagsorden her

På vegne af KB's bestyrelse

Niels-Christian Holmstrøm
Formand