K.B. Hallen - medlemsinfo juli 2017

Projekt K.B. Hallen – Støbning af bundpladen      

Bundpladen i kælderen på K.B. Hallen skal støbes torsdag den 31. august 2017 i tidsrummet fra kl. 03:30 til kl. 19:00.

Bundpladen skal for at være så stabil og tæt som mulig støbes i én og samme arbejdsgang.

Til byggepladsen vil der hvert 10. minut i tidsrummet fra kl. 04:00 til 19:00 ankomme en bil/betonblander. 3 pumper vil fordele betonen på bunden af byggegruben til en slutteligt 40 cm tyk helstøbt betonplade.

Alt i alt 1.300 m3 beton skal placeres.

Såvel entreprenør som KB vil i perioden have personale på forpladsen for at tage hånd om sikkerheden, når de mange store biler skal ind til og ud fra byggepladsen.

Af- og påsætning af børn på forpladsens køreareal frarådes denne dag. Af- og påsætning bedes foretaget på de tilstødende parkeringsarealer.

Når bundpladen er størknet vil etablering af de ydre kældervægge påbegynde. Også i denne byggeproces vil en del beton blive tilkørt byggepladsen dagligt frem til kl. 16.

Med venlig hilsen
Kjøbenhavns Boldklub
Henrik Eigenbrod
Direktør