KB Hallen byggeri 3. februar

De to store maskiner der henholdsvis vibrerer spunsvægge 10 meter ned i jorden og borer huller til sekantpælevæg, ligeledes 10 meter dybt, har nu afsluttet deres opgave og transporteres væk fra byggetomten.

I dag – fredag den 3. februar – er de enkelte spunsvægge, der ikke kun vibreres til rette dybde blevet ”slået” derned. En maskinhammer har i timerne fra kl. 10 til kl. 14 banket de resterende spunsprofiler på plads.

I den kommende uge vil gravearbejdet begynde samt forankring af spuns- og sekantpælevæg. Dette arbejde forventes IKKE hverken at støje eller ryste.

TAK for tålmodigheden og god weekend – ikke mindst til vore naboer.