Udsynet fra scenen på K.B. Hallen inden montering af vægge og tag

Udsynet fra scenen på K.B. Hallen inden montering af vægge og tag

Medlems- og Naboorientering november 2017

Byggeriet af K.B. Hallen følger fortsat den fastlagte tidsplan.

Jordarbejdet er stort set overstået. De sidste kloakeringer og udgravninger til fundamenterne på sidebygningen afsluttes indenfor de kommende uger.

Kælderetagen er etableret og betonelementerne der danner loftet i kælderen/gulvet i stueplan er udlagt. Herpå vil der i den kommende uge blive støbt et 13 cm tykt betongulv.

Udgravningerne langs kældervæggene vil ligeledes i den kommende uge blive fyldt op med det sand, der blev gravet op ad byggetomten og opbevaret på fodboldbane 1.

Buefundamenterne der skal understøtte de 5 store stålbuer er alle støbt og tillige påmonteret en hårdmetalplade, hvorpå stålbuerne skal monteres.

De to første stålbuer ankommer med Særtransport fra stålfabrikken Valmont i Røde Kro i uge 49 og monteres straks derefter.

Monteringen af stålbuerne er en vanskelig operation. Buerne leveres i tre dele, to sidestykker og et midterstykke. De to sidestykker placeres først, understøttes og holdes på plads af hver sin tårnkran samtidigt med en mobilkran sænker det 30 tons tunge midterstykke på plads.

Buerne har på fabrikken i Sønderjylland gennemgået diverse test, svejsesømme er målt og gennemlyst og buerne har været prøvesamlet etc.

Det bliver en bygningsmæssigt spændende periode vi går ind i. Om ca. 3 uger vil det være muligt at se de første fysiske linjer af K.B. Hallens ikoniske bueform.