Byggeprojekt ny K.B. Hal -  januar 2017

I anledning af årsskiftet hermed til orientering en opdateret status på vort byggeprojekt.

Forprojektet blev som forventet afsluttet i august måned. Efterfølgende blev det færdige myndighedsprojekt afleveret til Frederiksberg Kommune, og KB modtog byggetilladelse medio september.

Vort rådgivningsteam bestående af CCO arkitekter og Rambøll har sammen med KBs byggeudvalg siden arbejdet med at færdiggøre hovedprojektet. Yderligere har vi fået tilknyttet landskabsarkitekt Marianne Levinsen og lysdesigner Jesper Kongshaug, ligesom lyskunstner Viera Collaro via Ny Carlsberg Fondet er engageret til at arbejde med det kunstneriske udtryk.

KB har i november måned tilknyttet egen rutineret byggeleder, der i samarbejde med vor bygherrerådgiver Henrik Rossen bidrager med rådgivning og kvalificering af projektet.

Hovedprojektet blev kort før jul afleveret fra rådgiverteamet. Det gennemgås i disse uger af byggeudvalget samt for de tekniske fags vedkommende (konstruktioner, VVS og EL) af 3 tredjeparts granskere, der med hvert deres speciale gennemgår og kommenterer projektet.

Endvidere har byggeudvalget efter en grovsortering indbudt 5 entreprenørfirmaer til at byde på hovedentreprenøropgaven. De 5 firmaer har fået hovedprojektet fremsendt og vil forventeligt aflevere deres bud på opgaven ultimo februar 2017.

Fortsat gennemgang og optimering af projektet pågår, og vi forventer i marts måned at kunne træffe den endelige afgørelse om valg af hovedentreprenør.

Enkelte forberedende byggearbejder er igangsat. Det er etablering af ny varmecentral, placering af sekantpælevæg mod det eksisterende KB byggeri samt nedramning af spunsvæg med forberedende udgravning.

Landskabsarkitekt Marianne Levinsen har afleveret de indledende arbejder og skitser til landskabsprojektet på forpladsen og omkring ny K.B. hal. Dette arbejde pågår, men konkretiseres først, når vi har aftalerne med hovedentreprenøren på plads, herunder indretning af byggepladsen.

KB indgik i august måned en operatøraftale med Venuepoint Live A/S, et joint venture mellem Nordisk Film A/S og det tyske eventselskab Eventim. Operatøraftalen skal sikre den daglige drift og udlejning af K.B. Hallen til sports- og kulturarrangementer og samtidig sikre, at KBs egne aktiviteter i væsentligt omfang også kan afvikles såvel i selve hallen som i underetagens boldspilsarealer.

Vor gamle hal brændte i september 2011. Siden har vi drømt om en ny hal. Det er derfor med både ydmyghed og stolthed, at KB går ind i 2017 med en realistisk plan for, at  drømmene om et sportsligt og kulturelt kraftcenter endeligt materialiserer sig på vor gamle boldklubs matrikler på det ydre Frederiksberg.

Ydmyghed - for uden venligtsindede fonde ville det ikke have været muligt at få virkeliggjort halprojektet m.v. Stolthed - fordi projekterne udover at fremtidssikre rammerne for KBs sportslige aktiviteter især vil bidrage til at løfte det ydre Frederiksbergs status såvel arkitektonisk som sportsligt og kulturelt til glæde for alle borgere på Frederiksberg og i hovedstadsregionen.

Jeg slutter denne statusrapport med ønsket om et glædeligt og lykkebringende Nytår 2017,

Med venlige hilsener
Niels-Chr. Holmstrøm
Formand
Kjøbenhavns Boldklub.