Byggeprojekt K.B. Hallen

Byggeriet af K.B. Hallen er, som alle medlemmer på anlægget har erfaret, godt i gang.

Entreprenøren Einar Kornerup forventer en byggeperiode på ca. 17 mdr. med afslutning den 1. oktober 2018.

For nuværende er følgende aktiviteter på byggepladsen pågående:

  • Etablering af dræn i byggegruben
  • Grundvandssænkning        
  • Udgravning til søjlefundamenter og støbning heraf.
  • Udgravning af byggegruben mod øst og dermed transport med sættevogne til og fra KB
  • Udlægning af støbelag, isolering og en gummidug i byggegruben
  • Placering af armeringsjern på gummidugen for støbning af en 40 cm tyk bundplade.
  • Støbningen af selve bundpladen forventes udført den 2. eller 9. august i en arbejdsgang.
  • Etablering af kloak og vandforsyning.
  • Etablering af kælderydervægge.
  • Opsætning af yderligere en kran nu på den vestlige side (tennissiden) af byggetomten. Noget højere end den ”lille” på fodboldsiden.

KB har af Carlsberg Fondet fået overdraget matr. nr. 44 bc Frederiksberg. Denne næsten 1.300 kvm store matrikel benævnt ”Forpladsen” er i dag indrettet med veje, parkeringspladser og et mindre grønt anlæg. Det er hensigten, at forpladsen fremadrettet skal indrettes som et byrum, et område for ophold og aktivitet for børn og voksne. Arbejdet med planlægningen heraf forventes igangsat i efteråret 2017.

På den korte bane vil de 6 parkeringspladser nærmest KB blive inddraget i byggepladsarealet og træerne deromkring blive fældet.

Det er forbundet med bøvl for alle, når byggerier har et omfang som vort. Vi forsøger at minimere generne eller rettere, reducere dem og håber på, at I alle fortsat kan spille jeres boldspil, nyde opholdet på KB og se frem til…..det bliver bedre, meget bedre.

Med venlig hilsen
Kjøbenhavns Boldklub
Henrik Eigenbrod
Direktør