Varmecentralen bliver til Boilerrum

I uge 44 vil ombygning og modernisering af varmecentralen beliggende på fodboldsiden i kælderen umiddelbart under indgangen til SE´s omklædningsrum blive igangsat.

 

Ombygningen omhandler udskiftning af den nu mere end 20 år gamle varmtvandsbeholder, udskiftning af varmevekslere samt retablering af banevarme og banevanding med nye energibesparende pumper, styring og monitorering.

 

Arbejdet vil ligeledes omhandle udskiftning af vor gamle koldtvandsforsyning på fodboldsiden. De gamle jernbetonrør der blev loddet sammen og anlagt i 1937 udskiftes nu med nye PVC-rør, der bores frem under Bane 1.

 

Delprocesserne:

-          Rydning af den eksisterende varmecentral.

-          Etablering af et indre mellemdæk

-          Frigravning af fjernvarmerør ved indkørslen til fodboldsiden og ved nedgangen til eksisterende varmecentral. Gravearbejdet er begrænset, men vil formentlig gå nogle meter ud på Bane 1.

-          Etablering af de nye komponenter i varmecentralen og dermed navneskift til Boilerrum

-          Indkøring af de nye systemer og oplæring af eget personale i monitorering etc.

 

Efterhånden som arbejdet skrider frem vil der komme enkelte dage (estimeret til 3), hvor der ikke er varmtvandsforsyning til fodboldsiden og tennissiden på det gamle anlæg. Det forventes, at der kontinuerligt vil være varmt vand i hanerne i omklædningsrummene i den nye tennishal. Mere præcis info herom når tiden sig nærmer.

 

Der er altid en øget risiko, når der bygges. Ingen skal komme til skade på deres vej til og fra KB. Derfor er det vigtigt, at alle respekterer den opsatte skiltning og ikke forcerer afspærring, hvad enten dette er et hegn eller en midlertidig opsat ”minestrimmel”.

 

Det hele er overstået i uge 50 og herefter vil der igen rinde varmt vand i hanerne!!