Million støtte til opførelse af ny KB Hal

KB har fra Den A.P. Møllerske Støttefond modtaget en bevilling på 55 mio. kr. til støtte for opførelsen af en ny K.B. Hal. Det er en bevilling af en så markant størrelse, at det nu er muligt for KB på et realistisk grundlag at arbejde videre med byggeprojektet med henblik på udfærdigelse af en detaljeret projektbeskrivelse og efterfølgende indgive andragende om byggetilladelse.

 KBs formand Niels-Chr. Holmstrøm udtaler:

”I KB er vi Fonden dybt taknemmelig. KB kan forsikre, at vi vil gøre alt hvad vi kan for at realisere et byggeri for fremtiden, som både vi og Den A. P. Møllerske Støttefond kan være tilfredse med.”