KBs Svømmebassin

Himlen er blå, solen skinner – og der er kommet vand i svømmebassinet.

Vandtemperaturen var her til morgen 12 grader. Dermed begrænses lysten til en svømmetur for nuværende. En anden og mere konsekvent begrænsning, vi mangler vor ”ibrugtagningstilladelse” fra Miljøafdelingen i Frederiksberg Kommune.

Grundet øgede krav for rent vandmiljø, installeres i disse dage en yderligere pumpe, således vandtilførslen til og fra vort sandfilter øges med flere hundrede procent. Dette tekniske supplement samt Dennis Jensens beståede svømmebadstekniske kursus giver os forventning om, at vi snarest får ”ibrugtagningstilladelsen” og dermed kan åbne bassinet - i den kommende uge.

Baderegler vil blive opsat og igen i år er det væsentligt, at disse følges til punkt og prikke.