3 renoverede kunstgræsbaner officielt åbnet.

 

Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj (med slips) og formand for Kultur og Fritidsudvalget Morten Jung (med bold) holdt taler ved indvielsen af de 3 med nyt kunstgræs renoverede fodboldbaner. Begge de´herrrer kunne samstemmende oplyse, at der i 2017 anlægges yderligere 3 belyste kunstgræsbaner på arealet ved Jens Jessens Vej til glæde ikke kun for de mange fodboldspillende drenge og piger, mænd og kvinder, men også for de på billedet smilende formænd for FB, FA2000 og KB samt direktøren for FIU - yderst på højre flanke. KB takker kommunen for de fine renoverede baner og ser frem til at banekapaciteten i efteråret ´17 udvides yderligere.