Vi spiller onsdag og fredag

Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg

Onsdage 10.00-11.00: Floorball med kaffe/te efterfølgende
Onsdage 11.00-12.00: Floorball med kaffe/te efterfølgende

Fredage 10.00-11.00: Floorball med kaffe/te efterfølgende
Fredage 11.00-12.00: Floorball med kaffe/te efterfølgende