KB Ungdomsfodbold, U14-U19

 

KB Ungdomsfodbold huser årgangene U14-U19. Hver årgang er opdelt i en A-trup med 30+ spillere og B-trup med 40+ spillere. Hertil indfases på sigt pigehold fra KB Børnefodbold. Samlet set har afdelingen kapacitet til 400 spillere.

Spillerne indplaceres efter niveau med udgangspunkt i U13 holdene fra børneafdelingen og suppleres ved behov med spillere fra ventelisten. Fra U19 rykker flytter årgangene op i KB Ungsenior.

Træning og kampe

Træningen er opbygget med alderrelaterede årshjul og et pensum med taktiske temaer, med udgangspunkt i spillernes position og relationer i de forskellige faser i 11v11, udvikling og vedligeholdelse af de tilhørende tekniske færdigheder formelt og funktionelt, samt de fysiske og mentale aspekter for kendetegnende for aldersgrupperne.

Hvert hold har to ugentlige træningspas á 75 min. For U14 og U15 er der hertil mulighed for at tilkøbe KB+ en gang ugentligt.

Målet er A-truppen hhv. B-truppen på de yngste ungdomsårgange, hver har spillere nok til to 11-mandshold, som giver mulighed for at matche spillernes indviduelle udvikling over tid i træning og kamp. På de ældste årgange søges at opretholde så mange turneringshold som årgangene tillader.

Hver trup har en-to eksterne cheftrænere og evt. assistenter, som i samarbejde med den sportlige leder for KB Ungdomsfodbold, som står for planlægning af træning, holdsammensætning og trupudtagelse og sikrer, at der trænes efter tematiserede, aldersrelaterede træningsprogrammer og udefra spillernes individuelle forudsætninger. Mange hold I ungdomsafdelingen har fortsat tilknyttet frivillige forældretrænere og holdledere, som er et stort aktiv ikke mindst i disse aldergrupper.

Cheftrænere og assistenter bidrager ligeledes for KB+ og har hermed kendskab til spillerne på tværs af flere årgange og kan herigennem bidrage til, at hver enkelt spiller kan matches bedst muligt og ved behov tilbydes træning med andre hold eller en ældre årgang.

Alle hold deltager alle hold i DBU Københavns turnering med 11-mandshold. Hertil tilmelder de enkelte hold sig også private stævner og tager på træningslejre i ind- og udland efter behov.

Tid og sted

Alle ungdomshold træner på kunstgræsbanerne på KB’s anlæg på Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg.

De enkelte holds træningstider fremgår af KampKlar, som benyttes til kommunikation på holdene og i afdelingen. 

Tilmelding og venteliste

Spillere som er interesserede i at starte i KB, skal i første omgang tilmelde sig ventelisten, hvorefter de vil blive kontaktet af den sportlige leder eller en af holdleder i ungdomsafdelingen, når det bliver plads på et hold.

Når en spiller fra ventelisten tilbydes en plads på et hold, får man lov til at prøve et par gange før indmeldelse. Læs mere her om medlemsskab og kontingent.