KB Pigefodbold

KB startede 2018 pigehold i vores yngste årgange U5-U8. Tanken er, at pigeholdene år for år skal vokse ind i børne- og ungdomsårgangene med hold normeret til ca. 25 spillere. Tanken bag, at starte med de yngste er, at bidrage til at få flere og nye piger i spil, for på den måde samlet at styrke pigefodboldens fundament i København.

Vi har valgt at integrere pigefodbolden på lige fod med drengene i den eksisterende sportlige struktur og organisation. Fra U5 supplerer pigeholdet således de fire drengehold på hver årgang.

En en del af spillerne er fortsat automatisk fra de blandede strukturer i Blebold, og suppleres løbende med spillere fra ventelisten.

Fra U10 rykker flytter årgangene op i KB Børnefodbold.

Træning og kampe

Træningen er opbygget efter samme principper som som drengeholdene. Læs mere på KB Mikrofodbold (U6-U9) eller KB Børnefodbold (U10-U13) afhæning af alderstrin.

Hvert hold har to ugentlige træningspas á 75 min. For U7-U9’s vedkommende er der hertil mulighed for at tilkøbe Skills 1-2 gange ugentligt, hvor pigerne træner sammen med drenge. Der arrangeres løbende træninger og interne kampe på tværs af drenge- og pigeholdene, samt pigehold fra vores naboklubber.

Alle pigehold I er drevet af frivillige forældretrænere og holdledere, som gennem løbende uddannelse og sparring med de sportslige ledere for KB Mikro- og Børnefodbold som suppleret af unge eksterne ressourcetrænere, som også er med på Skills, sikrer at der trænes efter aldersrelaterede træningsprogrammer og i børnehøjde.

Udover interne kampaktiviteter, deltager alle hold i DBU Københavns børneturnering for piger med tremandshold for U6-U8 og femmandshold for U8-U9. Hertil tilmelder de enkelte hold sig også private stævner efter behov.

Tid og sted

Pigeholdene træner som udgangspunkt samme tid og sted, som drengeholdene.
Se KB Blebold og U5, KB Mikrofodbold (U6-U9) eller KB Børnefodbold (U10-U13) afhængig af alder.

Tilmelding og venteliste

Interesserede piger skal i første omgang tilmelde sig ventelisten hvorefter de vil blive kontaktet af den sportslige leder eller en holdleder omkring opstart.

Når en spiller fra ventelisten tilbydes en plads på et hold, får man lov til at prøve et par gange før indmeldelse. Læs mere her om medlemsskab og kontingent.