Profil

Målsætningen for oldboys er, at opretholde et aktivt fodboldmiljø med et passende antal spillere og hold, hvor der er mulighed for at spille fodbold, uanset at fødselsattesten er blevet lidt gul i kanten …

For at opnå dette, vedligeholdes der nogle sportslige og sociale rammer, som både tilgodeser "unge" og "gamle"’ samt dem der tidligere har spillet superliga- eller seriefodbold.

KB Oldboys lægger vægt på, at klubben er repræsenteret i alle oldboys rækker, at der opretholdes en god kontinuitet mellem senior og oldboys, samt at det til enhver tid skal være attraktivt og sjovt at spille ’gammelmandsfodbold’ i KB.

Hvis du er interesseret i at spille oldboys fodbold på et af KB’s mange oldboys hold, kan du rette henvendelse til KB’s Oldboys afdeling –

KB Oldboys er "selvstyrende" og varetager selv træning og kampe samt påsætning af ledere og trænere til de respektive turneringshold.

KB Oldboys hold spiller primært deres hjemmekampe på banerne ved Peter Bangs Vej samt FIU’s kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej

KB Oldboys har ved siden af det sportslige deres egen Oldboys Forening, som enhver kan blive medlem af mod et beskedent beløb, såfremt at man er fyldt 30 år, har været medlem af klubben i en årrække og kan anbefales af mindst to af oldboys foreningens eksisterende medlemmer. Foreningens formål er traditionelt at stå for en række selskabelige arrangementer samt kontinuerligt at støtte børne- og ungdomsarbejdet i KB Fodbold. Oldboys foreningen afholder sin årlige generalforsamling i marts måned.

Årets start markeres ved afholdelse af oldboys afdelingens Nytårskur: Her spilles der først fodbold og efterfølgende spises frokost i restauration GRANEN. Årets afslutning i KB Oldboys markeres ved deltagelse i seniorafdelingens årlige Småboldsfest