KB Mikrofodbold U6-U9

KB Mikrofodbold er vores tilbud til årgangene U6-U9 drenge og piger. Hver årgang er opdelt i fire kvartalshold samt et pigehold á 25 spillere – i alt ca. 500 spillere.

En stor del af U6 spillerne er fortsat automatisk fra KB Blebold og U5, og suppleres løbende med spillere fra ventelisten.

Fra og med U9 fortsætter en gruppe spillere i KB Talent. Fra U10 rykker flytter årgangene op i KB Børnefodbold.

Træning og kampe 

Træningen er opbygget med en del som øver spillerens alderssvarende individuelle motoriske og basistekniske færdigheder formelt og funktionelt, samt en basistaktisk del, hvor fokus er på at træffe beslutninger i forhold til om “vi” eller “de” har bolden, og hvor med- og modspillere er placeret på banen. Hertil spilles mere frit i mindre formater.

Inddelingen i kvartalshold sikrer, at vi rammer det enkelte barns udvikling fysisk, kognitivt og i forhold til modenhed, da der udover individuelle biologiske afvigelser, naturligt kan være op til et års aldersspænd indenfor en årgang. 

Hvert hold har to ugentlige træningspas á 75 min. For U6-U9’s vekommende er der hertil mulighed for at tilkøbe KB+ 1-2 gange ugentligt. Hertil arrangeres løbende træninger og interne kampe på tværs af holdene på en årgang.

Alle hold I mikroafdelingen er drevet af frivillige forældretrænere og holdledere, som gennem løbende uddannelse og sparring med den sportslige leder for KB Mikrofodbold, som suppleret af unge eksterne ressourcetrænere, som også er med på KB+, sikrer at der trænes efter aldersrelaterede træningsprogrammer og i børnehøjde.

Udover interne kampaktiviteter, deltager alle hold i DBU Københavns børneturnering med tremandshold for U6 og U7 og femmandshold for U8 og U9. Hertil tilmelder de enkelte hold sig også private stævner efter behov.

Tid og sted

Alle mikrohold træner på KB’s anlæg på Pile Allé 14, 2000 Frederiksberg. 

I sommerhalvåret træner alle hold på en årgang samlet på en græsbane og i vinterhalvåret primært på mindre kunstgræsbaner og enkelte tider indendørs.

De enkelte holds træningstider fremgår af Kamplar, som benyttes til kommunikation på holdene og i afdelingen.

Tilmelding og venteliste

Da der er stor søgning på årgangene i KB Mikrofodbold, skal interesserede i første omgang tilmelde sig ventelisten. 

Når en spiller fra ventelisten tilbydes en plads på et hold, får man lov til at prøve et par gange før indmeldelse. Læs mere her om medlemsskab og kontingent.