KB Blebold

Blebold er KB’s tilbud til vores alleryngste piger og drenge, med fokus på grundlæggende motorik og koordination gennem lege med bold.

KB Blebold er primært rettet til de 2-4 årige, som gradvis vil blive så gode venner med fodbolden, at de er klar til at indgå i mere traditionel fodboldtræning på hold fra og med U5.

Træningen foregår i mindre grupper, hvor en forælder hjælper barnet med forskellige opgaver, under vejledning af en uddannet instruktør.

I sommerhalvåret foregår træningen på græs, mens vi fra efterårsferien frem til Påske, træner indendørs. Vi tilbyder træning en gang ugentligt, søndag formiddag, af en times varighed.

Tilmeld dig her: