KB Blebold

Blebold er KB’s tilbud til vores alleryngste piger og drenge, med fokus på grundlæggende motorik og koordination gennem lege med bold.

KB Blebold er primært rettet til de 2-3 årige, som gradvis vil blive så gode venner med fodbolden, at de er klar til at indgå i mere traditionel fodboldtræning på hold fra og med U5.

Træningen foregår i mindre grupper, hvor en forælder hjælper barnet med forskellige opgaver, under vejledning af en uddannet instruktør.

I sommerhalvåret foregår træningen på græs, mens vi fra efterårsferien frem til Påske, træner indendørs. Vi tilbyder træning en gang ugentligt, søndag formiddag, af en lile times varighed.

OBS! Der er pt. fyldt op i årgang 2016/17, så her er der pt. venteliste.
Der vil blive opstartet hold for årgang 2018 medio august. 

Tilmeld dig her: