KB Børnefodbold, U10-U13

KB Børnefodbold dækker over årgangene U10-U13. Hver årgang består af op til 100 drenge og 25 piger. Samlet set har afdelingen kapacitet til 500 spillere.

Spillerne følger som udgangspunkt deres hold op fra U9 i mikroafdelingen og suppleres ved behov med spillere fra ventelisten. Efter U13 rykker flytter årgangene op i KB Ungdomsfodbold.

Træning og kampe

Træningen er opbygget med taktiske temaer, med udgangspunkt i spillernes roller og relationer i de forskellige faser i spillet, udvikling af de tilhørende tekniske færdigheder formelt og funktionelt, samt de fysiske og mentale aspekter for spillerne i aldersgruppen.

Hvert hold har to ugentlige træningspas á 75 min. På alle årgange er der hertil mulighed for at tilkøbe KB+ to gange ugentligt.

Hver årgang har tilknyttet en ekstern årgangstræner og et team af ressourcetrænere, som i samarbejde med den sportlige leder for KB Børnefodbold, som står for planlægning af træning og holdsammensætning. Hertil har alle hold I børneafdelingen har tilknyttet frivillige forældretrænere og holdledere, som er med til at sikre sikrer at der trænes efter tematiserede, aldersrelaterede træningsprogrammer og udefra spillernes individuelle forudsætninger.

Årgangs- og ressourcetrænerene står ligeledes for KB+ og har hermed kendskab til spillerne på tværs af flere årgange og kan herigennem bidrage til, at hver enkelt spiller kan matches bedst muligt og ved behov tilbydes træning med andre hold eller en ældre årgang.

Alle hold deltager alle hold i DBU Københavns børneturnering med femmandshold for U10 og ottemandshold for U11-13 og begyndende 11-mands for U13. Hertil tilmelder de enkelte hold sig også private stævner i ind- og udland efter behov.

Tid og sted

Alle børnehold træner på kunstgræsbanerne på KB’s anlæg på Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg.

De enkelte holds træningstider fremgår af KampKlar, som benyttes til kommunikation på holdene og i afdelingen.

Tilmelding og venteliste

Da der er stor søgning på årgangene i KB Børnefodbold, skal interesserede i første omgang tilmelde sig ventelisten.

Når en spiller fra ventelisten tilbydes en plads på et hold, får man lov til at prøve et par gange før indmeldelse. Læs mere her om medlemsskab og kontingent.