KB Blebold (U3-4) og U5

Blebold er KB’s introtilbud til de to-tre årige drenge og piger. På hver årgang er der to hold for hhv. første og andet halvår á ca. 30 spillere. Fra U5 fordeles spillerne på fire kvartalshold samt et pigehold á 25 spillere – samlet set ca. 250 spillere.

En stor del af U5-spillerne er fortsat automatisk fra KB Blebold, og suppleres løbende med spillere fra ventelisten, indtil de fra U6 rykker flytter op i KB Mikrofodbold

Træning og kampe

Træningen er bygget op med fokus på grundlæggende motorik og koordination gennem lege med bold. Træningen er primært rettet til de to-treårige, som gradvis vil blive så gode venner med fodbolden, at de er klar til at indgå i mere traditionel fodboldtræning på hold fra og med U5.

Træningen foregår i mindre grupper, hvor en forælder hjælper barnet med forskellige opgaver under vejledning af en uddannet instruktør.

Hvert hold har et ugentligt træningspas á 45-60 min. afhængig af alderstrin.

Fra U5 drives holdene af frivillige forældretrænere og -holdledere, som gennem løbende uddannelse og sparring med den sportslige leder for U5 sikrer, at der trænes efter aldersrelaterede træningsprogrammer og i børnehøjde.

I foråret tilbydes alle U5-hold at deltage i DBU Københavns børneturnering med tremandshold.

Tid og sted

Blebold og U5-holdene træner fast på KB’s anlæg på Pile Allé 14, 2000 Frederiksberg.

I sommerhalvåret træner alle holdene på en græsbane, og i vinterhalvåret træner U5 på mindre kunstgræsbaner, og KB Blebold træner indendørs i en hal.

Træningen ligger for alle årgange forskudt søndag formiddag. De enkelte holds træningstider fremgår af holdsport, som benyttes til kommunikation på holdene og i afdelingen.

Tilmelding og venteliste

Da der er stor søgning på vores mindste årgange, skal interesserede i første omgang tilmelde sig ventelisten. Vi starter nye Blebold hold (U3) medio-ultimo august hvert år, som bliver inviteret op til sommerferien, og supplerer løbende de øvrige hold fra ventelisten.

Når en spiller fra ventelisten tilbydes en plads på et hold, får man lov til at prøve et par gange før indmeldelse. Læs mere her om medlemskab og kontingent.