Hæder til trofast fodboldleder

I 1983 donerede Gunnar Jensen tre millioner kroner samt et sommerhus (som blev solgt i 2011) til KB.

På Gunnar Jensens fødselsdag den 11. august uddeles en præmie i form af et sølvbæger til en person, ”der i særlig grad ved forbilledlig optræden på og udenfor fodbold- og cricketbanen har gjort sig fortjent til sine kammeraters agtelse. Hans personlige dygtighed som boldspiller skal ikke være afgørende”.

I 2020 gives sølvbægret fra Gunnar Jensen Fonden til John Bernth.

Han har igennem en lang årrække været en del af KB som trofast, frivillig træner og leder, og har løbende i klubben varetaget forskellige opgaver, især i fodboldafdelingen:

Afdelingsleder og spilleudvalgsmedlem, medlem af klubbens ungdoms- og seniorudvalg, medhjælper i forbindelse med afviklingen af Audi KB Cup, træner og holdleder for diverse ungdomshold, arrangør af diverse træningsture og træningsweekender, medhjælper i forbindelse med afviklingen af diverse klubarrangementer, medarrangør og afvikler af fodboldafdelingens småboldsfest, fodbolddommer i forbindelse med KB-stævner, klubkampe med mere.

John Bernth har været medlem af KB siden 2003. Som person er han lidt af en ’old school’ type, hvor ret og pligt går hånd i hånd, og hvor der skal være orden i sagerne. John løfter sjældent stemmen, men han kan være meget bestemt i sit udtryk – ikke mindst som fodbolddommer.

Nogle af de tætteste lederkolleger på KB mener, at John er dommerstandens svar på Jan Mølby, da han sjældent bevæger sig uden for midtercirklen, men til gengæld demonstrerer et fremragende overblik derfra!

Han er en grundpille og en særdeles værdifuld medspiller i KB-hverdagen, og når han har sagt ja til noget, så er er det et ubetinget ja. Herudover er han en fantastisk observatør, som til diverse KB-kampe, arrangementer, rejser med mere sørger for, at spillere og ikke mindst trænere lever op til KB’s normer for god opførsel.

Et stort tillykke.

De har fået sølvbægret.