Årsmøde i fodbold

Tid:   Mandag d. 12. februar 2018 kl. 18.00
Sted: KB Peter Bangs Vej 147, Fodboldsiden 1. sal

Dagsorden 

 1.   Valg af dirigent
  2.   Formandens beretning for det forgangne år herunder økonomisk status
  3.   Indstilling af Bestyrelseskandidat til valg på klubbens generalforsamling iht. klubbens love § 8
  4.   Valg af spilleudvalgsmedlemmer i henhold til klubbens love §8
  5.   Behandling af indkomne forslag *)
  6.   Eventuelt

*) Forslag til behandling under punkt 4 bedes fremsendt senest mandag d. 5. februar 2018 på mail: fodbold@kb-boldklub.dk